Trường MN Hải Phúc là trường mầm khá đảm bảo về chất lượng đội ngũ nhân sự. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường MN Hải Phúc xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. 

100% giáo viên có trình độ chuẩn và trên chuẩn

100% giáo viên  có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% giáo viên có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ lấy trẻ làm trung tâm

Sĩ số lớp học:

Tổng số trẻ: 60 cháu

Lớp nhà trẻ 15-36tháng:  gồm: 02 nhóm lớp: 18 cháu với 2 cô giáo 

Lớp ghép 3,4,5 tuổi: gồm: 02 lớp mẫu giáo: 42 cháu với 3 cô giáo